Veli İzin Feragatnamesi

VELİ İZİN VE FERAGATNAMESİ

Ben aşağıda imzası bulunan Velisi olduğum oğlum/kızım

                                                                            ‘nin 15 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan Dalyan Açık Su Yüzme Yarışı 2022 yarışına katıldığını biliyorum. 

1-Spor faaliyetlerine özellikle mücadele sporlarına katılımı ile yaşanabilecek yaralanma riskini anlıyorum. Bu tür yaralanmalar boyun, omurga ve iç organ yaralanmaları olabilir. Riskleri anlıyorum ve sporda mevcut olan tüm riskleri ve pandemi dönemi nedeni ile oluşabilecek tüm sonuçları kabul ediyorum. 

2-Yaralanma veya hastalık durumunda, sorumlu personelin benim adıma hareket ederek çocuğumu (seçiminizi daire içine alınız)

  1. En yakın Hastane ‘ye
  2. En yakın Devlet Hastanesi ‘ne götürebileceğini kabul ediyorum. Bu acil bir durum ise en yakın Devlet veya Özel Hastane ‘ye götürülecektir. 

3- Çocuğumun bir doktor tarafından muayene edildiğini, rutin sağlık kontrolünün yapıldığını ve herhangi bir spor  faaliyetine katılmasında sağlık açısından bir engeli olmadığını beyan ederim.

4- Çocuğumun bu etkinliğe katılımından ötürü oluşabilecek durumlardan dolayı organizasyon ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talebi, hak iddiası bulunmayacağımı veya dava açmayacağımı, organizasyon ve çalışanlarını bu durumdan sorumlu tutmayacağımı beyan ederim. 

5- Etkinliğin zorluğundan ve karşılaşabileceği sakatlık vb. kişisel risklerden haberdar olduğumu,

6- Yarışmalara katılabilmek için yeterli antrenman ve deneyime sahip olduğunu, 

7- Doping içeren maddeler kullanmadığını, 

8- Etkinlik süresince ; 

Maruz kalabileceği maddi ve manevi zararlar ve kazalardan organizasyonun sorumlu tutulmayacağını, 

Sağlık ekipleri ve organizasyonun kararlarına uyacağını, Çevreye saygılı olacağını ve doğal ortamı tahrip etmeyeceğini kabul, beyan ve feragat ederim. 

Acil durumda erişilmesini istediğiniz kişi ve telefon numarası: 

Herhangi bir alerjiniz veya kronik rahatsızlığınız var mıVarsa lütfen belirtiniz: 

VELİ ADI SOYADI:

TARiH/ İMZA: